Outdoorová komunikace probíhala po celém Slovensku


citylight
billboard

Klíčový vizuál byl aplikován i na sociální sítě


facebook_modified
youtube_modified

Ukázka jednoduché animace pro Facebook a Instagram


Hlavním touchpointem soutěže byly webové stránky


figaro_homepage
figaro_galerie
figaro_mobil